تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی

دانشجوی گرامی
در صورت پر کردن فرم به زبان انگلیسی درخواست شما حذف خواهد شد
پس از تکمیل و ارسال فرم برای دریافت نامه  48 ساعت بعد  به واحد آموزش مراجعه نمایید

  نام
  نام خانوادگی
  شماره دانشجویی
مقطع تحصیلی
رشته
نوع درخواست
  سازمان مورد نظر
  شهرستان مورد نظر
توضیحاتخدمات الکترونیک
درخواست گواهی

ثبت نام در سامانه اطلاع رسانی آزمون های دانشگاه جانع علمی کاربردی

گواهینامه و دانشنامه های صادر شده

درخواست انتقال و مهمان

پیش ثبت نام ترم تابستان