تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
کلیه دانشجویان قبل از شروع انتخاب واحد می بایست مبلغ علی الحساب  85%شهریه ثبت نام خود را که در وب سایت به تفکیک رشته و ورودی مشخص شده است پرداخت و از طریق  فکس (3222846-0191) و یا ایمیل مرکز (Info@fh2uast.ac.ir) و یا حضوری به واحد مالی ارسال نمایند.

هنگام فکس یا ایمیل فیش حتما شماره دانشجویی و نام دانشجو و کد ملی به صور ت خوانا در فیش قید گردد ، در غیر اینصورت فیش ثبت نمی گردد و سامانه برای انتخاب واحد فعال نمی گردد.

پس از فکس و یا ایمیل فیش 30 دقیقه بعد جهت انتخاب واحد به سایت مراجعه و از تماس مکرر خودداری فرمایید.

دانشجویان محترم قبل از انتخاب واحد ابتدا در قسمت پایین همین اطلاعیه برنامه کلاسی خود را دانلود کرده و به نام پودمان و اسم دروس توجه نموده و با پرینت و یادداشت برنامه کلاسی به سامانه انتخاب واحد(سامانه سجاد ) مراجعه نمایید.

در سامانه سجاد نام کاربری:کدملی و رمز عبور :کدملی شماره شناسنامه  می باشد. پس از ورود به این سامانه به قسمت انتخاب واحد رفته 

در صورت پودمانی بودن ( برای اخذ دروس تخصصی نام پودمان را انتخاب کرد و دروس را اخذ نمایید و برای اخذ دروس عمومی پودمان عمومی را انتخاب نموده و حتما طبق برنامه کلاسی مندرج در سایت دروس را اخذ نمایید و در پایان انتخاب واحد خود را ثبت نهایی نمایید در صورتی که خارج از برنامه تعیین شده تمایل به اخذ درسی دارید در حذف و اضافه حضوری به دانشگاه مراجعه نمایید)

در صورت ترمی بودن (کلیه دروس به ترتیب حروف الفبا قابل مشاهده هستند طبق برنامه کلاسی به نام دروس و ساعت برنامه دقت نموده سپس اقدام به اخذ دروس نمایید و در پایان انتخاب واحد خود را ثبت نهایی نمایید. در صورتی که خارج از برنامه تعیین شده تمایل به اخذ درسی دارید در حذف و اضافه حضوری به دانشگاه مراجعه نمایید)

در صورتی که مغایرتی در نام استاد و یا برنامه کلاسی مشاهده نمودید به انتخاب واحدخود ادامه دهید و برنامه نهایی برنامه کلاسی مندرج در سایت می باشد.

پس از نهایی شدن انتخاب واحد و حذف و اضافه حداکثر تا تاریخ 12 مهر به سامانه سجاد مراجعه نموده و 15% حق النظارت دانشگاه جامع را با داشتن رمز دوم کارت بانکی یکی از بانکهای عضو شتاب پرداخت الکترونیکی نمایید در غیر اینصورت انتخاب واحد معتبر نبوده و عواقب ان بر عهده دانشجو خواهد بود.  

انتخاب واحد : 27 لغایت 31شهریور

حذف و اضافه : 3و4 مهر

حذف اضطراری : 17 آذر

شروع کلاس : اول مهر

 برنامه کلاسی                    ورود به سامانه سجاد                                   


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز