تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
بخشنامه مربوط به تقویم آموزشی و زمان انتخاب واحد نیسمال دوم سال تحصیلی 1400-1399


طبق بخشنامه مذکور در صورت عدم انجام فرآیند انتخاب واحد توسط دانشجو در زمان اعلام شده ، امکان ثبت انتخاب واحد وجود نخواهد داشت و مسئولیت کلیه عواقب آموزشی بر عهده دانشجو می باشد

برای دریافت و مشاهده بخشنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دریافت بخشنامه مربوط به تقویم آموزشی و زمان انتخاب واحد


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز