تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه دانشجویان گرامی با عنایت به شیوع گسترده بیماری کرونا و پیرو مصوبات وزارت محترم علوم در خصوص برگزاری کلاس ها(دروس نظری) به صورت مجازی در کلیه مراکز وابسته و تحت نظارت دانشگاه، آموزش غیرحضوری در شرایط کنونی برگزار می گردد.
آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز