تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
دانشجویان گرامی: با توجه به بخشنامه مورخ 1399/01/11 دانشگاه جامع علمی - کاربردی دروس نظری شامل: دروس عمومی،معارف اسلامی، مهارت های مشترک، دروس پایه و اصلی به صورت غیر حضوری یا مجازی برگزار می گردد.
آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز