تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری آزمون متمرکز دارند، جهت درج شماره صندلی در کارت مجددا کارت آزمون خود را چاپ نمایید و در جلسه آزمون حضور داشته باشید ،به همراه داشتن مداد سیاه نرم و پاکن الزامیست


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز