تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
شروع ثبت درخواست انتقال در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانشجوی گرامی با توجه به زمان اعلام شده نقل و انتقالات دانشجویان، این امکان از تاریخ 98/09/15 لغایت 98/09/30 در سامانه آموزشی دانشگاه فعال می باشد. لازم به توضیح است در مهلت مذکور تنها امکان ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته مهیا گردیده است و دانشجویان گرامی می توانند نسبت به ثبت درخواست انتقال در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه اقدام نمایند.
آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز