تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه دانشجویان رشته سینما کلاس کارگاه صدابرداری در سینما و صدابرداری استاد طهماسبی روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۹ برگزار نمی گردد. جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز