تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
آپلود عکس

✅✅افتخاری دیگر برای دانشجویان علمی-کاربردی نوشهر✅✅  
کسب مقام دوم ،سومین مناظره دانشجویی با محوریت مباحث کارآفرینی و مهارت آموزی
دستیابی به این موفقیت را به اعضای تیم مناظره (خانم ها بصیری،سلطان مرادی،سلیمانی، پیرحقانی) و کلیه دانشجویان این مرکز تبریک عرض می نماییم. با آرزوی موفقیت روز افزون برای تمامی دانشجویان


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز