تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
فراخوان چاپ مقاله در شماره سوم مجله علمی پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

مجله علمی پژوهشنامه گرافیک و نقاشی در نظر دارد مقالات پژوهشی مرتبط با حوزه هنرهای تجسمی (گرافیک و نقاشی) مقالات کیفی بیشتری را در شماره سوم خود به چاپ برساند. بدین وسیله از کلیه صاحب نظران، اساتید و پژوهشگران حوزه هنر، دعوت به عمل می آورد تا مقالات پژوهشی خود را به سامانه پژوهشنامه به آدرس http://arjgap.alzahra.ac.ir   ارسال نمایید.

آدرس جهت اطلاعات بیشتر: http://arjgap.alzahra.ac.ir/journal/contact.us


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز