تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
*قابل توجه دانشجویان کارشناسی که در ترم جاری (972) درس ورزش را با استاد آقای میردار اخذ نموده اند، امتحان این درس روز دوشنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه 1398 راس ساعت 17 برگزار میگردد.

*حضور کلیه دانشجویان این درس الزامی می باشد.

آموزش دانشگاه علمی-کاربردی


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز