تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه دانشجویان گرامی که در ترم  جاری درس مهارت ها و قوانین کسب و کار را اخذ نموده اندبخش اول فایل الکترونیکی کتاب این درس قابل دسترس است

دانلود فایل با لینک مستقیم

آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز