تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
آپلود عکس
قابل توجه دانشجویانی که تا کنون برای انتخاب واحد به آموزش مراجعه ننموده اند، آخرین مهلت روز یکشنبه 19 اسفند 97 می باشد و بازه زمانی دیگری برای این امر در نظر گرفته نخواهد شد و مجبور به اخذ مرخصی و پرداخت شهریه خواهند بود. در صورت عدم مراجعه کلیه مسئولیت آن با دانشجو می باشد

آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز