تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
عکس نوشته

سومین دوره آموزش مجازی نور مبین با عنوان «بصیرت حسینی» برای دانشجویان، کارمندان و مدرسان به همراه خانواده هایشان برگزار می گردد، این دوره دارای چهار کارگاه با عناوین ذیل

می باشد
  گفتاری پیرامون عاشورا
  نگاه نو به نهضت حسینی
  واجب فراموش شده
  دستاوردهای انقلاب اسلامی
به کسانی که در چهار درس نمره قبولی را بگیرند، مبلغ 500 هزار تومان، کسانی که در سه درس نمره قبولی بگیرند، مبلغ 300 هزار تومان و کسانی که در دو درس نمره قبولی بگیرند، مبلغ 150 هزار تومان اهداء می شود

آدرس سامانه: http://ec.nahad.ir


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز