تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
دانلود برنامه کلاسی مهر 98-97.pdf از Uploadina

نکات مهم انتخاب واحد

دانشجویان گرامی

ابتدا به واحد مالی دانشگاه جهت پیش پرداخت انتخاب واحد و باز شدن سامانه خود مراجعه نمایید

سپس برنامه کلاسی خود را دریافت نموده و بر طبق آن اقدام به انتخاب واحد نمایید

برای دانشجویان ترم اخر چک کردن سرفصل دروس با کارنامه جهت مشخص نمودن واحد های باقی مانده برای فارغ التحصیلی الزامی است،در صورتی که درسی در برنامه نبود این دانشجویان باید به واحد آموزش مراجعه نمایند

در صورت اخذ درس کارورزی در این نیمسال تا سقف 14 واحد قابل اخذ می باشد به غیر از دانشجویان ترم آخر که با کارورزی2 تا سقف 18 واحد قابل اخذ است

اخذ درس دانش  خانواده و جمعیت برای آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی که در کاردانی این درس را پاس نکرده اند الزامیست

اخذ حداقل 12 واحد درسی در هر نیمسالبه غیر از نیمسال آخر

رعایت دروس پیشنیاز در زمان انتخاب واحد

 ثبت نام قطعی دانشجو منوط پرداخت 15% سهم ستاد می باشد در غیر اینصورت انتخاب واحد دانشجو حذف می گردد

پس از انجام انتخاب واحد در سامانه هم آوا و ثبت نهایی آن از بخش برنامه هفتگی برنامه کلاسی  خود پرینت تهیه فرمایید

مبلغ پیش پرداخت واریزی قسط اول مبلغ 85% از کل شهریه دانشجو می باشد ، پس از زمان انتخاب جهت قطعی شدن انتخاب واحد به صورت اینترنتی اقدام به پرداخت 15%  شهریه خود نمایید

در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق مسئولیت به عهده دانشجو می باشد


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز