تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
 کلیه دانشجویان قبل از شروع انتخاب واحد می بایست مبلغ (5000000)ریال بابت قسط اول شهریه  ثبت نام خود را به (شماره حساب 0211475172000 نزد بانک صادرات به نام موسسه مبنای سبز شمال) پرداخت و از طریق فکس (52322846-011) و یا  ایمیل مرکز   (Info@fh2uast.ac.ir)   و یا حضوری به واحد مالی ارسال نمایند

  ثبت نام قطعی دانشجو منوط پرداخت 15% سهم ستاد می باشد در غیر اینصورت انتخاب واحد دانشجو حذف می گردد

 هنگام فکس یا ایمیل فیش حتما شماره دانشجویی و کدملی در فیش قید گردد ، در غیر اینصورت فیش ثبت نمی گردد

 دو ساعت پس از فکس و یا ایمیل فیش جهت انتخاب واحد به سایت مراجعه و از تماس مکرر خودداری فرمایید

 دانشجویان محترم قبل از انتخاب واحد ابتدا در صفحه اصلی سایت دانشگاه علمی کاربردی نوشهر برنامه کلاسی خود را دانلود نموده، سپس انتخاب واحد خود را در سامانه هم
آوا انجام دهید   (http://edu.uast.ac.ir )

 پس از انجام انتخاب واحد در سامانه هم آوا و ثبت نهایی آن از بخش برنامه هفتگی برنامه کلاسی  خود پرینت تهیه فرمایید

 مبلغ پیش پرداخت واریزی قسط اول مبلغ 85%از کل شهریه دانشجو می باشد ، پس از زمان انتخاب جهت قطعی شدن انتخاب واحد به صورت اینترنتی اقدام به پرداخ 15% شهریه خود نمایید

 در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق مسئولیت به عهده دانشجو می باشد


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز