تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون برای نیمسال تابستان

 دانشجوی گرامی جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون(دارای شماره صندلی)، پس از ورود به سامانه هم آوا نسبت به مشاهده و چاپ کارت اقدام نمائید

 بدیهی است براساس آیین نامه های برگزاری امتحانات، شرکت در امتحان فقط با داشتن کارت ورود به جلسه آزمون  امکان پذیر می باشد و عواقب همراه نداشتن کارت ورود به جلسه به عهده شخص دانشجو خواهد بود.
دریافت کارت ورورد به جلسه امتحان از تاریخ 97/05/29 معتبر می باشد
در صورت بروز مشکل در چاپ کارت به واحد آموزش و بدهی شهریه به واحد مالی مراجعه نمایید


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز