تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
چهارمین کنفرانس ملی صنعت انگور و کشمش ایران دانشگاه ملایر در تاریخ چهارم و پنجم مهر ماه سال1397 برگزار خواهد شد، لازم به ذکر است جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه ملایر
www.malayeru.ac.ir
مراجعه نمایید

آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز