تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم بهمن ماه 1396 درس متره و برآورد را با استاد صبوری اخذ نموده اند، جهت تحویل پروژه در تاریخ 4 تیر 97 ساعت 16 در دانشگاه حضور داشته باشید. حضور کلیه دانشجویان این درس در موعد مقرر الزامی می باشد


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز