تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس ورزش را در نیمسال دوم96-97 با استاد آقای میردار اخذ نموده اند:
روزهای یکشنبه مورخ 6 و 13خرداد ماه 97
و
روزهای جمعه مورخ 4 و 11 خرداد ماه 97
امتحانات این درس برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند الزامی است.

آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز