تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم 97-96 درس تربیت بدنی 1 را با استاد فاطمه میردار اخذ نموده اند روزهای سه شنبه مورخ 1 و 8 خرداد ماه 1397 بر طبق ساعت کلاسی خود جهت تشکیل کلاس در دانشگاه حضور داشته باشید. حضور کلیه دانشجویان الزامیست 


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز