تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه دانشجویان **ورودی بهمن 96 ،مقطع کاردانی و کارشناسی رشته معماری ** کلاس کاربینی استاد حقیقی، دوشنبه مورخ 24 اردیبهشت 97 راس ساعت 12 برگزار خواهد شد. حضور شما الزامی است

آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز