تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری خبر داد:
دانشگاه جامع علمی کاربردی متولی اشتغال پذیری و مهارت آموزی درکشوراست.

http://up2www.com/uploads/6290photo-2018-02-14-11-15-33.jpg

آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز