تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
برگزاری اردوی راهیان نور

مقرر است واحد استانی بصورت متمرکز دانشجویان را در قالب راهیان نور به مناطق 8 سال دفاع مقدس از تاریخ 12 اسفند ماه 1396 تا 17 اسفند ماه 1396 اعزام نماید.لذا کلیه علاقمندان جهت ثبت نام در اردوی راهیان نور حداکثر تا تاریخ 30بهمن ماه 1396 به واحد فرهنگی  دانشگاه مراجعه نمایند


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز