تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
برگزاری مراسم تجلیل ازبرگزیدگان"المپیاد پایش" 
دردانشگاه علمی کاربردی نوشهرباحضوررمدیریت اداره اموزش و پروش،رییس اداره فنی وحرفه ای ومسئولین دانشگاه علمی کاربردی نوشهراز برگزیدگان المپیاد تقدیر شد.
http://up2www.com/uploads/c182photo-2018-02-08-14-37-12.jpg

آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز