تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر توسط بنیاد ملی نخبگان

·         متقاضیان میتوانند اطلاعات خود را در سامانه اطلااتی بنیاد http:/soraya.bmn.ir ثبت نمایند.

·         ضمناً به اطلاع می رساند فرصت نهایی برای تکمیل پرونده و ارائه درخواست استفاده از جوایز تحصیلی، ششم شهریور ماه 1396 می باشد و پس از این تاریخ به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد  شد.

 


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز