تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
فراخوان شرکت در فرآیند

"انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری سال 1396"

دانشگاه جامع علمی- کاربردی

 

دانشگاه جامع علمی- کاربردی در نظر دارد به استناد دستورالعمل اجرایی انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه، نسبت به انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال 1396 اقذام نماید. بدیهی است پس از بررسی و تایید اسامی دانشجویان نمونه منتخب نهایی اعلام خواهد شد.

الف) شرایط شرکت کنندگان:

§         داشتن معدل کل حداقل 14 در هر یک از مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و نا پیوسته و حداقل 16 برای مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته.

§         کسب حداقل امتیاز 50 از بخش های علمی، فرهنگی، اجتماعی، و شئون دانشجویی.

§         عدم وجود سابقه محکومیت در شورای انضباطی و یا مراجع ذیربط.

ب) نحوه شرکت کنندگان در فراخوان:

§         متقاضیان می بایست با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط شرکت در این فرایند مطابق مندرجات آیین نامه مذکور از تاریخ 96/03/16 لغایت 96/03/23 نسبت به تهیه مدارک و مستندات لازم به شرح زیر و تکمیل " کاربرگ شماره 1" و ارایه آنها به مرکز آموزشی محل تحصیل خود اقدام نمایند.

§         مدارک لازم می بایست توسط دانشجو تهیه و به همراه "کار برگ تکمیل شده شماره 1" به مرکز / موسسه آموزشی محل تحصیل ارایه گردد.

§         تمامی فعالیت های علمی- پژوهشی دانشجویان می بایست مرتبط با " رشته تحصیلی" و در " مقطع تحصیلی فعلی" دانشجو باشد.

§         با توجه به عدم عودت مدارک ارسالی، دانشجو می بایست از کلیه مدارک لازم فایل های تصویری (اسکن شده) به صورت جداگانه، با فرمت JPG و با حجم کمتر از 100 کیلو بایت در قالب لوح فشرده، تهیه و یک نسخه را نزد خود و یک نسخه را به مرکز محل تحصیل خود جهت ارائه به واحد استانی و سپس سازمان مرکزی دانشگاه ارائه دهد.

لازم به ذکر است دستورالعمل اجرایی و فرم های مربوط از طریق سامانه اداره کل امور دانشجویی در بخش " انتخاب دانشجوی نمونه" در دسترس می باشد.

نکات مورد توجه:

§         دانشجویان که از 1395/07/01 تا 1395/06/31 دانش آموخته شده اند نیز می توانند در این رقابت شرکت نمایند.

§         هر دانشجو در هر مقطع، فقط یک بار می تواند به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شود.

§         به مدارک ناقص ترتیب اثر نخواهد شد.

پ) مدارک مورد نیاز:

§         1) تصویر تمام صفحات شناسنامه

§         2) تصویر (پشت و رو) کارت ملی

§         3) سه قطعه عکس  4 * 3 ( عکس می بایست برای زمان تحصیل دانشجو باشد.)

§         4) تصویر کارت دانشجویی دارای اعتبار

§         5) گواهی اشتغال به تحصیل

§         6) کارنامه تحصیلی ترم های گذرانده شده

§         7) اصل کاربرگ تکمیل شده شماره یک

§         8) ارایه مستندات مربوط به بندهای کاربرگ شماره یک

 

تذکر مهم:  کلیه مدارک تهیه شد توسط دانشجو می بایست مربوط به مقطع فعلی ایشان باشد؛ لذا از ارسال مدارک مقاطع قبلی و یا مدارکی که خارج از دستورالعمل اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه می باشد، جداً خودداری گردد.

 


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز