تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه دانشجویان کاردانی وکارشناسی:

زمان انتخاب واحد و ثبت نام نیمسال تابستان 96-95  از تاریخ17 الی 22تیر می باشد. مبلغ 2000000 ریال بعنوان قسط اول شهریه واریز تا سامانه جهت انتخاب واحد فعال گردد. دانشجویان ملزم هستند بعد از انجام انتخاب واحد مبلغ سهم ستاد (15%)را واریز تا انتخاب واحد آنها قطعی و نهایی گردد.

آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز