تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه کلیه دانشجویان علمی-کاربردی

تقویم تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته برای نیم سال اول تحصیلی 97-96

مرجع

بازه زمانی تعیین شده

درخواست دانشجو

1 الی 13 مرداد ماه 96

مراکز آموزش

1 الی 20 مرداد ماه 96

واحدهای استانی

1 الی 27 مرداد ماه 96

ستاد

1 مرداد ماه الی 7 شهریور ماه 96

 

تذکر: در خارج از بازه زمانی تعیین شده هیچگونه درخواستی قابل بررسی نمی باشد.


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز