تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه کلیه دانشجویان علمی-کاربردی

زمانبندی انتخاب واحد تابستان 96

 

انتخاب واحد

1396/04/17  لغایت  1396/04/22

شروع کلاس ها

1396/04/24

پایان کلاس ها

1396/06/02

امتحانات

1396/06/04 لغایت 1396/06/09


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز