تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
 

قابل توجه کلیه دانشجویان علمی-کاربردی

زمان انتخاب واحد نیمسال تابستان 1396 به تفکیک نیم سال ورود

 

نیم سال ورود

تاریخ انتخاب واحد

ورودی بهمن 93 به قبل

1396/04/17

ورودی مهر 95-94

1396/04/19،18

ورودی بهمن 95-94

1396/04/20،19

ورودی مهر و بهمن 96-95

(به جز ورودی های تکمیل ظرفیت بهمن 95)

1396/04/22،21


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز