تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه دانشجویان عزیز :

دانشجویانی که درس ارتباطات بین الملل با دکتر جواد کیاکجوری دارند ، جهت دریافت جزوه این درس به انتشارات دانشگاه مراجعه نمایند.


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز