تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه کلیه دانشجویان:

تاریخ برگزاری ژوژمان ها مطابق جدول ذیل می باشد :


نام استاد

نام درس

تاریخ

ساعت

خانم سمیه خزایی

وبلاگ نویسی

8/3/95

17

آقای جواهری

برندسازی

17/3/95

 

خانم سروش نیا

کاردانی ترم 2

17/3/95

 

خانم سروش نیا

کارشناسی ترم 2

17/3/95

 

خانم سروش نیا

کارشناسی ترم 2

17/3/95

 

خانم جوادی

تاریخ لباس

18/3/95

12

آقای حقیقی

برداشت و مستندسازی

16/3/95

11

آقای حقیقی

مرمت و نگهداری

16/3/95

12

آقای حقیقی

شناسایی آسیب های وارده بر ساختمان

16/3/95

13

آقای حقیقی

ارگونومی و طراحی

16/3/95

11

خانم میرچی

طراحی نشانه

13/3/95

10

خانم میرچی

صفحه آرایی

13/3/95

11

خانم میرچی

کارگاه صفحه آرایی

13/3/95

12

خانم میرچی

تکنیکهای تصویرسازی

13/3/95

13

 خانم ایه نظری

 طراحی لباس

 20/3/95

 10آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز