تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه کلیه دانشجویان:

تاریخ برگزاری ژوژمان ها مطابق جدول ذیل می باشد :


ساعت

تاریخ

نام درس

استاد

از 8 صبح

جمعه 4 دی ماه 1394

طراحی مدلسازی

خانم هزاردستان

18-16

20-18

شنبه 5 دی ماه 1394

عکاسی پایه و عکاسی پیشرفته

آقای تیموری

30/14- 30/12

یکشنبه 6 دی ماه 1394

تصویر برداری

آقای تیموری

-

جمعه 4 دی ماه 1394

حجم شناسی و ماکت سازی

خانم سیگارچیان

16-14

18-16

یکشنبه 6 دی ماه 1394

مبانی هنرهای نمایشی- موسیقی فیلم

آقای روحی

11-8

یکشنبه 6 دی ماه 1394

طراحی لباس برای تولید

خانم رشاد

20-18

یکشنبه 29 آذر ماه 1394

وبلاگ نویسی

خانم سمیه خزایی کوهپرآخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز