تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
واحد مالی
واحد مالی

شماره حساب دانشگاه
بانک ملی
0104427627008

بانک ملت به نام موسسه مبنای سبز شمال 4559554211
شهریه دروس
 


شرح
یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
تخفیفات دانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویان

ضمن تشکر از کلیه دانشجویانی که این دانشگاه را جهت تحصیل انتخاب نموده اند ، بنابر تصمیم هیات موسس برای تشویق دانشجویان ، تخفیفاتی به شرح ذیل اعلام می گردد

الف-دانشجویانی که از اعای یک خانواده (پدر-مادر-خواهر-برادر-همسر) در این مرکز مشغول به تحصیل باشند به هر دانشجو 10 درصد در هر ترم
ب- نفرات اول هر ورودی  و رشته در یک ترم 20 درصد
ج-دانشجویان مقطع کارشناسی که دانش آموخته مقطع کاردانی همین مرکز باشند

اطلاعیه های واحد مالی
تسویه حساب نیمسال دوم 97-96
تخفیفات دانشجویی
شروع درخواست وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم91-90
آخرین مهلت دریافت وام
وام دانشجویی