تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
واحد مالی
واحد مالی

شماره حساب دانشگاه
بانک ملی
0104427627008

بانک ملت به نام موسسه مبنای سبز شمال 4559554211
شهریه دروس
 


شرح
شنبه 14 آبان 1390
وام دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های آموزشی دانشجویان مستعد وکم بضاعت با داشتن برخی از شرایط عمومی و آموزشی وام پرداخت می نماید و این وام بر اساس اولویت به دانشجویان تعلق خواهد گرفت

مدارک لازم برای ثبت نام وام دانشجویی

کپی شناسنامه دانشجو و ضامن از تمام صفحات یک سری
کپی کارت ملی دانشجو و ضامن یک سری
کپی کارت دانشجویی یک سری
دو برگ فرم تقاضای دریافت وام
حکم کارگزینی ضامن
برگه تعهد محضری
تذکر مهم : دانشجویان ترمی بلافاصله پس از فارغ التحصیلی و دانشجویان پودمانی بلافاصله پس از قبولی در آزمون جامع موظفند که نسبت به دریافت دفترچه قسط وام اقدام نمایند در غیراینصورت پس از 8 ماه دانشجو باید کل مبلغ وام را بطور کامل تسویه نماید
تسلیم هرگونه مدرک تحصیلی فقط با ارائه برگه تسویه حساب فارغ التحصیلان با صندوق رفاه خواهد بود و صدور گواهی موقت نیز منوط به صدور دفترچه اقساط از طرف صندوق می باشد
تارکین تحصیل ملزم به پرداخت یکجا بدهی خود می باشند
اطلاعیه های واحد مالی
تسویه حساب نیمسال دوم 97-96
تخفیفات دانشجویی
شروع درخواست وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم91-90
آخرین مهلت دریافت وام
وام دانشجویی