تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
مدیر گروه

جناب آقای کیانی


معرفی گروه
سینما و عکاسی-فیلمسازی


دوره پودمانی علمی کاربردی به برنامه اطلاق می گردد که در آن دانشجویان مفاهیم بنیادی و دانش پایه فیلمبرداری و عکاسی را فرا می گیرند به نحوی که بتوانند آمادگی تحصیل در دوره های تخصصی را کسب کنند

ضرورت و اهمیت
یکی از مهمترین خاصیت هنر فیلم وجود مخاطبان سریع است که اهمیت تربیتی و آموزشی فیلم را نسبت به دیگر رسانه های مشخص می سازد . لذا تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در زمینه تهیه و تولید فیلم اهمیت زیادی دارد و همین امر موجب شده که اجرای این گونه آموزشها در اولویت قرار گیرد

نقش و توانایی
شناخت قوانین فیزیک نور
شناخت مفاهیم ارتباط جمعی و کاربرد رسانه ها
شناخت زیباشناسی و توانایی تشخیص زیبایی های هنری
توانایی اولیه در زمینه نورپردازی
گروه های آموزشی
ساعت ملاقات دانشجویان با رئیس و معاون مرکز و مدیران گروه
قبل از مشاهده سرفصل دروس رشته مورد نظر ، آیین نامه آموزشی د انشگاه (اینجا)،علی الخصوص صفحات 4 و 5 را مطالعه نمایید
گریم
مدیریت امورفرهنگی
معماری
مدیریت
سینما و عکاسی-فیلمسازی
تربیت مربی تکواندو
مربیگری فوتبال
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
حقوق
طراحی پوشاک
روابط عمومی
صنایع دستی
گرافیک