تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
مدیر گروه
معرفی گروه
تربیت مربی تکواندو

توسعه نیروی انسانی ماهر و کاردان در زمینه تربیت بدنی یکی از مهمترین سیاستهای سازمان تربیت بدنی است که می تواند سبب تحول در زمینه های مختلف ورزشی باشد . شکی نیست که آموزش در کنار سایر عوامل به عنوان محور توسعه نیروی انسانی مطرح بوده به همین دلیل توسعه برنامه های آموزشی در رشته های مختلف ورزشی به ویژه تربیت مربی در زمینه های مختلف از اهداف عمده آموزش عالی است .لذا سازمان تربیت بدنی در راستای چنین برنامه ای تصمیم به ایجاد دوره کاردانی تربیت مربی نموده و در نظر دارد با همکاری دانشگاه جامع علمی-کاربردی آموزش تربیت مربی تکواندو را به صورت پودمانی تهیه و اجرا نماید

تعریف و هدف
برنامه آموزشی کاردانی پودمانی تربیت مربی تکواندو به دوره آموزشی اطلاق می گردد که در آن دانشجویان با گذراندن 72 واحد درسی با کسب مهارتهای لازم مربیگری تکواندو وظایف مربوط به مربیگری این رشته را بنحو مطلوبی انجام دهند

ضرورت و اهمیت
در ضرورت ایجاد این دوره خلاصه می توان موارد زیر را عنوان کرد
تربیت افراد متخصص در زمینه مربیگری تکواندو
توسعه دانش علمی کاربردی مربوط به تکواندو و رسیدن به دست آوردهای نوین علمی و فنی در زمینه تکواندو
ارتقا سطح مهارتهای مربیان و مسئولین مختلف آموزش تکواندو
تامین کمبود نیروی انسانی متخصص در سطوح مدیریت فدراسیون تکواندو
تربیت مدیران لایق و شایسته جهت اداره موسسات بخش خصوصی و دولتی مرتبط با تکواندو

نقش و توانایی مورد انتظار
شناخت ورزش تکواندو
توانایی اداره آموزش موسسات ورزشی تکواندو
توانایی اداره جلسات تمرین و مسابقه
توانایی برنامه ریزی در زمینه ورزش نکواندو
توانایی آموزش حرکات فنی تخصصی در زمینه تکواندوگروه های آموزشی
ساعت ملاقات دانشجویان با رئیس و معاون مرکز و مدیران گروه
قبل از مشاهده سرفصل دروس رشته مورد نظر ، آیین نامه آموزشی د انشگاه (اینجا)،علی الخصوص صفحات 4 و 5 را مطالعه نمایید
گریم
مدیریت امورفرهنگی
معماری
مدیریت
سینما و عکاسی-فیلمسازی
تربیت مربی تکواندو
مربیگری فوتبال
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
حقوق
طراحی پوشاک
روابط عمومی
صنایع دستی
گرافیک