تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
مدیر گروه
معرفی گروه
مربیگری فوتبال

نقش کلیدی علم و عمل در حیات و توسعه و تعالی فکر و اندیشه بر کسی پوشیده نیست و شکوفا نمودن استعدادهای خدادادی و به کار گیری سرمایه های خداوندی از نعمتی است که همواره در ید با کیفیت افراد خلاق و دوراندیش و آینده نگر است
درس مربیگری فوتبال فرصتهای مدیریتی لازم را در اختیار دانش پژوهان قرار می دهد و امکان پرورش مربیان ورزشی را در فوتبال فراهم می نماید
اجرای صحیح درس مربیگری علاوه بر یادگیری مهارتهای اساسی در اداره تیمهای فوتبال و باشگاهها می تواند اثر بگذارد .یک مربی ورزشی فردی است که بین ابعاد وجودی او تعادل و توازن کافی برقرار باشد و برنامه های ورزشی بخصوص آموزش علمی کاربردی فوتبال در برقراری این تعادل نقش مهمی را ایفا می کند علاوه بر موارد مذکور ، پیشرفتهای چشمگیر این ورزش تاثیر مهمی در سیستم اقتصادی ،اجنماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور و جهان دارد

تعریف و هدف
کاردانی مربیگری فوتبال با هدف پرورش مربیان ورزشی کارآمد در فوتبال کشور طراحی شده است و بر اهداف زیر بنا گردیده است
مربیگری آکادمیک در فوتبال ایران
شناخت شیوه های نوین و علمی پردازش و ساخت تیم های فوتبال
یکسان سازی شیوه های تدریس در دوره های مربیگری ایران
بهره گیری از مدرن ترین سیستم های بازی در ورزش فوتبال

ضرورت و اهمیت
با عنایت به حرفه ای شدن ورزش فوتبال در ایران و تلاش روز افزون در رسیدن به استانداردهای مطلوب بین المللی ، ضرورت ایجاداین رشته برای پردازش فنی و علمی فوتبال کشور احساس می گردد
از آنجائیکه مربیگری در جهان دارای سیستم های متداول و متنوع می باشد این دوره می تواند سهم مهمی در تربیت نیروهای آکادمیک ایفا نماید
با توجه به اقتدار ملی کشور و توجه به اصل بی نیازی در مجامع مدیریتی ورزشی جهان و توانائی اداره تیم های فوتبال به طور مستقل و بی نیازی نسبت به دانش مربیان خارجی،این دوره می تواند ساز و کار آنرا فراهم نماید
با توجه به صنعتی شدن فوتبال ضرورت تربی مربیان متخصص بیش از پیش احساس می گردد

نقش و توانایی فارغ التحصیل
فارغ التحصیلان دوره کاردانی مربیگری فوتبال در پایان دوره می توانند
رصد کردن ،استعداد یابی و تذبیت بازیکنان
ارتقا سطح توانمندیهای علمی و عملی
همکاری در سازماندهی تیم فوتبال و بازیکنان

گروه های آموزشی
ساعت ملاقات دانشجویان با رئیس و معاون مرکز و مدیران گروه
قبل از مشاهده سرفصل دروس رشته مورد نظر ، آیین نامه آموزشی د انشگاه (اینجا)،علی الخصوص صفحات 4 و 5 را مطالعه نمایید
گریم
مدیریت امورفرهنگی
معماری
مدیریت
سینما و عکاسی-فیلمسازی
تربیت مربی تکواندو
مربیگری فوتبال
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
حقوق
طراحی پوشاک
روابط عمومی
صنایع دستی
گرافیک