تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
مدیر گروه

جناب آقای نظری


معرفی گروه
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

براساس یافته های روانشناسی و علوم تربیتی ،سالهای پیش از دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد . در این دوران حساس و مهم ،یادگیری کودکان عمیقتر ، سریع تر و آسانتر انجام می شود . توانایی های آنان در جنبه های مختلف رشد ، شکوفه می شود و پایه های اصلی شخصیت آنها شکل می گیرد
ایجاد محیط غنی و پربار همراه با کاربرد شیوه های آموزشی مناسب ، رشد و پرورش کودکان را در این سالها پراهمیت تضمین می کند و در این راه جهت آموزش هدفمند کودکان پیش دبستانی وجود مربیانی آگاه و متعهد ضروری است

تعریف و هدف
هدف از آموزش پیش از دبستان رشد همه جانبه و متعادل کودکان در زمینه های جسمی ، ذهنی ، عاطفی ، روانی و اجتماعی و اخلاقی است و هدف از تربیت مربیان آشنایی با اهداف برنامه ها و روشهای مناسب برای رشد جسمی و حرکت کودکان در سنین مختلف ، آشنایی روشهای مناسب برای رشد اجتماعی - اخلاقی و مذهبی کودکان در سنین مختلف است

ضرورت و اهمیت
با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش پیش از دبستان ، مربیان این مقطع نیازمند اطلاعات و یافته های جدید کاربردی می باشند تا با مجهز به این مهارتها بتواند برخورد مناسب را با کودکان داشته باشند

نقش و توانایی
توانایی احراز شغل مربیگری در مقاطع مختلف مراکز پیش از دبستان
توانایی فعالیت مدیریت داخلی و سرپرستی قسمتهای مختف مراکز پیش از دبستان
توانایی کمک و دستیاری به روان شناسی و مشاوران مراکز پیش از دبستان جهت رفع مشکلات خاص کودکان
توانایی مدیریت اقتصادی خانواده
گروه های آموزشی
ساعت ملاقات دانشجویان با رئیس و معاون مرکز و مدیران گروه
قبل از مشاهده سرفصل دروس رشته مورد نظر ، آیین نامه آموزشی د انشگاه (اینجا)،علی الخصوص صفحات 4 و 5 را مطالعه نمایید
گریم
مدیریت امورفرهنگی
معماری
مدیریت
سینما و عکاسی-فیلمسازی
تربیت مربی تکواندو
مربیگری فوتبال
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
حقوق
طراحی پوشاک
روابط عمومی
صنایع دستی
گرافیک