تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
مدیر گروه

خانم بیرقیان


معرفی گروه
حقوق

یکی از سیاستهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از سپردن امور به مردم . در این میان شورا جایگاه ویژه ای در آموزه های اسلامی و نیز قانون اساسی دارند . واگذاری امور اجتماعی به شوراها امکان استفاده از نیروی عظیم مردمی و بهره گیری از خرد اجتماعی در حل مسایل و مشکلات را فراهم می کند . یکی از شئون اجتماعی قابل واگذاری به شوراها را می توان رسیدگی به حل اختلاف ،منازعات و دعاوی جزئی به شمار آورد ، اعضاء شوراهای حل اختلاف با استفاده از اطلاعات محلی ، صنفی و شناختی که نسبت به اصحاب دعوی دارند و نیز با عنایت به اعتبار و نفوذی که در میان مردم دارند می توانند در خصوص صلح و سازش اصحاب دعوی و نهایتا حل و فصل منازعه کمک موثر نمایند و افزایش سطح علمی و مهارتی این اعضاء موجب ارتقا توانمندی و کارآمدی آنان خواهد شد
تجربه چند سال فعالیت این شوراها نشان می دهد که اولا وجود این نهاد مدنی نقش چشمگیری در کمک به دستگاه قضایی برای رسیدگی به دعاوی داشته است ثانیا میزان موفقیت شوراها تا حدود زیادی به دانش حقوقی کارکنان و توانایی و مهارت آنان در رسیدگی ها و ایجاد صلح و سازش میان اصحاب دعوی بستگی دارد ، این دانش و مهارت باید با برگزاری دوره های آموزشی کوتا مدت و مقطعی ایجاد شود

تعریف و هدف
دوره کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی حقوق -گرایش شوراهای حل اختلاف عبارت است از مجموعه ای دروس که با هدف شتاخت فلسفه و ماهیت شوراهای حل اختلاف و شرح وظایف ،حدود صلاحیت و نحوه رسیدگی آنها به دعاوی و اختلافات و چگونگی اتخاذ تصمیم و اجرای آن طراحی شده است

ضرورت و اهمیت
ده ها هزار نفر اعضای شوراهای حل اختلاف در سطح کشور به امور محوله در رابطه با دعاوی و اختلافات مردم می پردازند به گونه ای که بخش عظیمی از پرونده های دادگستری اکنون در این شوراها مورد رسیدگی قرار می گیرد . آشنایی این افراد با کلیات حقوق ، اصطلاحات و حقوقی ،آیین رسیدگی های کیفری و مدنی از ضروریات گریز ناپذیر است . تردیدی وجود ندارد که افزایش دانش حقوقی و مهارت قضایی و آموزش شیوه های میانجیگری نقش موثری در کارآیی و کارآمدی اعضاء شوراهای حل اختلاف دارد

نقش و توانایی فارغ التحصیلان به ترتیب اولویت
توانایی شناخت انواع دعاوی و اختلافات و علل و آثار آن
مهارت گوش دادن به دعاوی و شکایات و مدافعات مشتکی عنهم و خوانده آن
مهارت تجزیه و تحلیل دعاوی و اختلافات و شناخت مقررات حاکم بر آنها
مهارت ایجاد صلح و سازش و چگونگی تصمیم گیری راجع به آن و نیز شیوه عملکرد در مواردی که منتهی به سازش نمی شود

مشاغل قابل احراز
کارکنان شورای حل اختلاف
دبیر(کارکنان دفتری)شورای حل اختلافگروه های آموزشی
ساعت ملاقات دانشجویان با رئیس و معاون مرکز و مدیران گروه
قبل از مشاهده سرفصل دروس رشته مورد نظر ، آیین نامه آموزشی د انشگاه (اینجا)،علی الخصوص صفحات 4 و 5 را مطالعه نمایید
گریم
مدیریت امورفرهنگی
معماری
مدیریت
سینما و عکاسی-فیلمسازی
تربیت مربی تکواندو
مربیگری فوتبال
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
حقوق
طراحی پوشاک
روابط عمومی
صنایع دستی
گرافیک