تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
مدیر گروه

جناب آقای رضوی نیا


معرفی گروه
روابط عمومی

دولتها ، سازمانها و نهادها همواره برای پی بردن به خواسته ها ، نیازها و منویات مخاطبان خود و همچنین رویارویی با شرایط بسیار متحول و گوناگون محیطی ناچار هستند که خودشان را به آنها وفق دهند و از این رو جایگاه و اهمیت واحدهای روابط عمومی که پیوند دهنده سازمان با محیط هستند نمایان می شود

روابط عمومی مسئول آگاهی دادن به سازمان و افراد جامعه است و وظیفه حرفه ای آن ایجاب می کند که زمینه وفاق و سازگاری بین مصالح فردی و منافع عمومی را فراهم می سازد . مطالعه افکار عمومی و جهت های رسانه ای ،امتناع و ترغیب افکار عمومی با پاسخگویی به ابهامات و پرسشهای مخاطبین با استفاده از فنون و تکنیکهای روابط عمومی جهت تحقق اهداف سازمانی از اساسی ترین فعالیتهای روابط عمومی محسوب می شود

روابط عمومی هنری است برخاسته از علم و تجربه و عشق که سازنده بستر گفتگو ، خدمت رسانی و همگرایی در یک موسسه یا سازمان پویاست و برای جلب رضایت و مشارکت مردم فعالیت می کند 

تعریف و هدف

دوره کاردانی روابط عمومی در قالب آموزشهای علمی-کاربردی به برنامه درسی اطلاق می گردد که دانشجویان  با کسب مجموعه ای از دانش و مهارتهای عملی در روابط عمومی و زمینه های مرتبط بتوانند امور محوله در مشاغل قابل احراز را به گونه ای شایسته ایفا نمایند

ضرورت و اهمیت

امروزه درسراسر کشور ،هزاران کارمند روابط عمومی در شرکتهای تجاری و صنعتی ،سازمانهای دولتی و خصوصی ،انجمن های تخصصی و به طور کلی در همه ی بخشهای اجتماعی ،اقتصادی،سیاسی ،فرهنگی و علمی جامعه مشغول به فعالیت می باشند اما علیرغم گسترش روزافزون این حرفه هنوز اصول،اهداف و نقش روابط عمومی برای تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی در حوزه های روابط عمومی شناخته نشده است .بدین منظور لازم است دوره کاردانی روابط عمومی جهت آموزش نیروی انسانی ماهر وکارامد تشکیل می گردد

نقش و توانایی

توانایی سرپرستی بخشهای مختلف روابط عمومی

توانایی شناخت و نحوه  ارتباط با رسانه ها

توانایی برگزاری جلسات مصاحبه روابط عمومی

توانایی جمع آوری و نگهداری اطلاعات

توانایی همکاری در خصوص برگزاری جشنواره ها ، نمایشگاه ها و مراسم

توانایی تهیه خبر و گزارش

توانایی همکاری با واحد مطالعات اجتماعی و افکارسنجی

آشنایی با تکنولوژیهای جدید ارتباطی


مشاغل قابل احراز

سرپرست واحد روابط عمومی

کاردان انتشارات روابط عمومی

کاردان ارتباط با رسانه

کاردان واحد بانک اطلاعاتی

کاردان امکور تبلیغات

کاردان مطالعات اجتماعی و افکار سنجی

کاردان واحد سمعی بصری

طول و دوره و شکل نظام(کاردانی پودمانی)0

طول دوره کاردانی براساس آموزش پودمانی حداقل 2 سال و نیم استسرفصل کلی کاردانی روابط عمومی


سرفصل کلی کارشناسی روابط عمومی


گروه های آموزشی
ساعت ملاقات دانشجویان با رئیس و معاون مرکز و مدیران گروه
قبل از مشاهده سرفصل دروس رشته مورد نظر ، آیین نامه آموزشی د انشگاه (اینجا)،علی الخصوص صفحات 4 و 5 را مطالعه نمایید
گریم
مدیریت امورفرهنگی
معماری
مدیریت
سینما و عکاسی-فیلمسازی
تربیت مربی تکواندو
مربیگری فوتبال
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
حقوق
طراحی پوشاک
روابط عمومی
صنایع دستی
گرافیک