تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
مدیر گروه

آقای کیا


معرفی گروه
مدیریت امورفرهنگی

فرهنگ برنهاد ،سیرت و شخصیت ملتها تاثیر می گذارد و چنانچه فرهنگی  واسطه میان تفکر و تمدن گردد به تمدن نشاط ، قوت و نظم می بخشد چرا که حضور تفکر قدرت را در پی خود می آورد
باروری فرهنگیجامعه مستلزم تبادل و ارتباط و گوناگونی فرهنگها ،تبادل و تضارب اندیشه ها ،مشارکت در فعالیت های فرهنگی و خلاقیت فرهنگی و رشد و توسعه دانش است . به منظور دستیابی به این اهداف برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی باید در زمینه حفظ میراث فرهنگی (موزه ها،باستانشناسی،صنایع دستی و ...) غنای هنری(موسیقی ، شعر ،نقاشی و ...) تنوع رسانه ای (کتاب ،رادیو،تلوزیون ،مطبوعت و ...) گسترش نهارهای آموزشی رسمس و غیر رسمی و... با توجه به شرایط جامعه کنونی و نیازهای مردم به صورت جذاب و متنوع انجام پذیرد

تعریف و هدف
دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی در قالب آموزشهای علمی - کاربردی به برنامه ریزی آموزشی اطلاق می گردد که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارت و کاربرد آن در حوزه های فرهنگی بنوانند وظایف خود در مشاغل قابل احراز را به نحو شایسته ای انجام دهند

ضرورت و اهمیت
بررسی ها و ارزیابی های انجام شده در محدوده منابع انسانی بخش فرهنگی اهمیت آموزش متخصصانی چون مدیران ، برنامه ریزان و کارشناسان نهادهای فرهنگی جهت احراز اینگونه مشاغل را نمایان ساخته است ، لذا اجرای دوره های کارشناسی ناپیوسته مدیریت امورفرهنگی جهت تامین نیروی انسانی کارآمد و رسیدن به وضعیت مطلوب امری ضروری است

نقش و توانایی
برنامه ریز فرهنگی
سازماندهی اجرای برنامه های فرهنگی
نظارت بر امور فرهنگی مطابق قوانین و مقررات
تحقیق در خصوص مسیل فرهنگی
هدایت موسسات فرهنگی

مشاغل قابل احراز
مدیریت واحدهای فرهنگی
کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی
کارشناس روابط عمومی بین الملل
کارشناس نظارت و ارزشیابی فعالیتهای فرهنگی
کارشناس تحقیقات فرهنگی
کارشناس تطبیق فرهنگی
کارشناس گردشگری
کارشناس بازاریابی فرهنگی
کارشناس مسائل فرهنگی جامعه
گروه های آموزشی
ساعت ملاقات دانشجویان با رئیس و معاون مرکز و مدیران گروه
قبل از مشاهده سرفصل دروس رشته مورد نظر ، آیین نامه آموزشی د انشگاه (اینجا)،علی الخصوص صفحات 4 و 5 را مطالعه نمایید
گریم
مدیریت امورفرهنگی
معماری
مدیریت
سینما و عکاسی-فیلمسازی
تربیت مربی تکواندو
مربیگری فوتبال
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
حقوق
طراحی پوشاک
روابط عمومی
صنایع دستی
گرافیک