تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
مدیر گروه

خانم اعتمادی


معرفی گروه
معماری

ساخت و ساز و آبادانی در هر کشوری عامل اصلی توسعه و پیشرفت می باشد . بیشترین سرمایه گذاری و بودجه ها در بخش عمران هزینه می گردد.با توجه به رشد سریع و روزافزون در تکنولوژی ساخت و اجرا و منسوخ شدن و روشهای سنتی ساخت ،نیاز به تربیت نیروی متخصص و کارآمد در این زمینه می باشد
لذا بازنگری و تدوین دروس جدید در رشته های مرتبط با عمران و ساختمانی ضروری است از جمله
تربیت و تامین نیروی انسانی در دوره آموزشی کاردانی معماری می باشد به ویژه که کاردان جایگاه ویژه ای بین کارشناس و کارگر دارد

تعریف و هدف
دوره کاردانی معماری یکی از آموزش های علمی-کاربردی جهت تربیت کاردانان آشنا با معماری و مهارت ها و توانایی های لازم جهت استفاده در طراحی ،حسن اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی و ساخت و ساز و تربیت نیروی کارآمد به عنوان دستیار مهندسین معمار می باشد

ضرورت و اهمیت
با توجه به طرح های عمرانی و نیز حجم سرمایه گذاری عظیم در پروژه های عمرانی و ساختمان ،دقت در نحوه صحیح طرح ،محاسبه و اجرا سبب حفظ سرمایه ،افزایش عمر و کاهش آسیب پذیری در طول بهره برداری خواهد شد . فارغ التحصیلان این دوره ضمن تسلط بر فعالیتهای طرح ،نظارت و اجرا از مهارتهای عملی و نظری کافی برخوردار خواهند شد

نقش و نوانایی
تهیه و ترسیم انواع نقشه های معماری و اجرایی ساختمان براساس بسط و پرورش ایده های طراح
نظارت محدود بر کارهای اجرایی از جمله کنترل کیفیت مصالح ،مقررات ایمنی ،اندازه گیریها و نقشه برداری
سرپرستی کارگاههای کوچک ساختمانی از جمله پیاده نمودن نقشه،زمانبندی مراحل انجام کار،تهیه گزارش کارکرد،تهیه صورت وضعیت
شناسایی و برداشت وضع موجود ساختمان
برقراری ارتباط بین کارگرو کارشناس
استفاده از نرم افزارهای کاربردی

مشاغل قابل احراز
کاردان فنی کمک طراحی معماری در ادارت و دفاتر معماری
سرپرست و مجری کارگاههای کوچک ساختمانی
کمک ناظر در کارگاههای ساختمانی
گروه های آموزشی
ساعت ملاقات دانشجویان با رئیس و معاون مرکز و مدیران گروه
قبل از مشاهده سرفصل دروس رشته مورد نظر ، آیین نامه آموزشی د انشگاه (اینجا)،علی الخصوص صفحات 4 و 5 را مطالعه نمایید
گریم
مدیریت امورفرهنگی
معماری
مدیریت
سینما و عکاسی-فیلمسازی
تربیت مربی تکواندو
مربیگری فوتبال
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
حقوق
طراحی پوشاک
روابط عمومی
صنایع دستی
گرافیک