اخذ درس دانش خانواده در مقطع کارشناسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویانی که در مقطع کاردانی درس دانش خانواده (جمعیت و تنظیم خانواده) را نگذرانده اند، حتماً این درس را در مقطع کارشناسی اخذ نمایند در غیر این صورت بروز هرگونه مشکلی به عهده دانشجو می باشد.

واحد آموزش